Forside

Portfolio: Ingeborg Eilertsen

UX-prosjekt: barn, digital teknologi og bærekraftig utvikling
UX-prosjekt: barn, digital teknologi og bærekraftig utvikling
Masteroppgave, UiO
Illustrasjon:
Illustrasjon:
Miljøtreet, fra prototypen Eco-A
Grafisk design:
Grafisk design:
Plakat for kvadraturen kunstateliér.
Programmering/kode:
Programmering/kode:
Hjemmeside til prosjektet mini-rommet.

Copyright © All Rights Reserved